Sidebar

27
čt, čec

Ve 21. století je ve vyspělých zemích automobil považován za obvyklou věc ve vlastnictví obyvatel. Kupující není omezen pouze nákupem nových vozů, ale může si vybrat   i z nabídky ojetých automobilů. Na prodej v této oblasti se zaměřují osoby podnikající i nepodnikající. Ne všichni prodejci však jednají v souladu se zákonem a v rámci poctivého obchodního styku. Tím se dopouští nekalých obchodních praktik. 

Pokud nemáte zkušenost s prodejcem ojetých vozidel AAA Auto a.s., tak ji raději ani nechtějte získat. Jejich inzerátů je plný internet, zahlcují veškeré možné inzertní portály a nakonec to dopadne tak, že jim to prostě ujíždí do stran. Tím myslím, že jedno jediné auto v nabídce, konkrétní a jasně dané, je na různých portálech specifikované jinak. Nejde ani tak o drobnosti, ale o rok výroby například.

Co obnáší Edice 69? Je to snad nějaké politické či názorové prohlášení z roku 1969, tedy rok po začátku okupace ruských jednotek na československém území, či název hudební desky vzniklé v tomto roce?  Nikoliv. Jedná se o soubor šesti svazků knih v neucelené podobě, zejména s erotickou tématikou. 

Digitální hry jsou v současné době významný kulturní produkt a významná složka zábavního průmyslu. Její pozici v populární kultuře, objemu finančních prostředků v ní obsažených a počtu jejích zákazníku ovšem ani zdaleka neodpovídá akademická reflexe.

Lidské tělo je vyvinuto k tomu, že potřebuje pohyb a pravidelnou fyzickou zátěž. Po tisíciletí žil člověk v podmínkách, kdy náročná tělesná činnost znamenala přežití. Před pouhými 50-ti lety lidé tvrdě fyzicky pracovali – na poli, v lese a domů chodili pěšky nebo jezdili na kole. 

Kontejnerová architektura je součástí tzv. modulární architektury. Kontejnerová architektura využívá jako stavební materiál přepravní námořní kontejnery. Představitelé této architektury zastávají názor, že se jedná o ekologicky šetrné stavitelství. 

Vlastnost zvaná krása je objektivním pojmem. Je to vlastnost, které se ženy mají snažit dosáhnout a muži musí obdivovat ženy, které tuto vlastnost mají. U žen tak byla spojována s plodností a možností úspěšné reprodukce. Dnes je vše jinak.

Hantec je betálná  hantýrka, kteró sem poprvé zgómla eště, když sem byla kindoš a baldoň a po štatlu sem se córala pěcha, dokaď někdo nenahodil, že poklapem dál šalinó. Fčil mám bévák na Oltecu a hantecem cancám furt.

Když potká sob soba, mají radost oba, když se potkají tři sobi, tak se něco musí stát. V předchozí recenzi jsem se těšil na něco nového, na ponaučení se z vlastní hlouposti, vlastních chyb pana Ing. Martina Fišara, provozovatele portálu poptavky24.cz.

13.07.2009 si jistý pan Ing.Josef Zelinka zaregistroval doménu trhpoptavek.cz, aby na ní zprovoznil nový B2B portál pro registraci firem do katalogu a pro poptávky skrze obory. Web běží již šestým rokem, uvádí více než 50.000 registrací a tvrdí, že: "Dinosauři již vymírají."

Další články...

Podkategorie