Sidebar

21
po, kvě

Chcete mít okapy a střešní svody na vašem domě jak od "prasat" ? Podvolte se jediné firmě v ČR, která se tím zabývá. Sídlí v obci Břasy a využívá každé příležitosti včetně spamingu emailových schránek, jak o sobě dát vědět.

V roce 1932 vyšel jeden nejznámějších románů anglického antiutopického spisovatele Aldouse Huxleyho. Román, ve kterém je technologie na takové úrovni, že lidé předělávají k obrazu svému nejen přírodu, ale i člověka, je považován za první „klonovací“ román, který vznikl. Londýn v roce 2540 je místo, kde došlo k velkým pokrokům v reprodukční medicíně a lidé vyměňují své city a emoce za svou spokojenost. V knize nalezneme jak pojem eugenika, tedy vylepšování genetického fondu člověka, tak pojem klonování. 

Jak dispozičně upravit byt určený do nájmu, aby byl tzv. uživatelsky přívětivý a byla větší pravděpodobnost obsazení a spokojenosti stran? Je zisk a maximální obsazenost to pravé? Co je pravděpodobnější?  

S ohledem na úspěch článku “Skončení pracovního poměru….” jsem pro Vás připravil rozšířené vydání této problematiky. V současnosti jsou pracovněprávní vztahy dost často zneužívány jako zástěrka ekonomické krize, která ve skutečnosti neexistuje. Mnozí zaměstnavatelé mají mnoho nástrojů, jak se svých zaměstnanců zbavit, nemluvě o vydírání, šikaně, drahých právnících, finančních nástrojů apod. Stran vložených obrázků. Jedná se o nápad závěsné skřínky v podobě lehkých, dřevěných a vzdušných šatů.

Neodmyslitelnou součástí společenských vztahů jsou i vztahy sousedské. V dnešní době si lze jen stěží představit člověka, který svého souseda nemá, nebo je příliš daleko na to, aby se s ním mohl hádat. Řešení sousedských sporů, často vzniknuvších z pouhé banality, bývá časově a i finančně velmi náročné. 

Název Výmarská republika byl neoficiálním pojmenováním nové republiky, který měl vyjadřovat její odklon od duchu Postupimi a militarismu. Nejen trpělivý a pozorný čtenář nalezne a pochopí souvislosti minulosti se současným děním a utečeneckou krizí. Jmenujme například konferenci EVIAN. Nicméně, přečtěte si něco o holokaustu, abyste pochopili současný přístup Německa k utečencům. 

Článek pojednává o účelnosti online marketingové komunikace a metodách měření její účinnosti. Problematika online marketingové komunikace se dostala do popředí na konci 20. století, které bude zapsáno do paměti společnosti jako významný milník, který dal společnosti Internet, první mobilní telefony a wi-fi síť. 

Schopnost efektivně čerpat dotace a granty posiluje konkurenceschopnost, díky nižším nákladům na získání know-how. Podpora Odborného Vzdělávání Zaměstnanců je jedna z nejefektivnějších a nejjednodušších dotací pro organizace i OSVČ vůbec!

Odpovědnost státu za činnost soudního exekutora jako specifická oblast odpovědnosti státu za škodu navazuje na ústavněprávní limity pro uplatňování státní moci a je založena na myšlence, že stát zásadně odpovídá i za činnost osob od státu odlišných, na které část svých pravomocí přenesl, a které je v jeho zájmu vykonávají. 

Plochá střecha je speciálním typem střešní konstrukce, která se v českém stavebnictví objevuje stále častěji, přestože v minulosti byla známa svou poruchovostí. Při použití kvalitních materiálů a při zachování technologické kázně a správném pořadí jednotlivých vrstev může být plochá střecha naprosto bezporuchová a navíc může výrazně ušetřit náklady na vytápění.

V roce 2001 došlo k zásadní události. Do českého právního řádu vstoupil nový druh řízení – exekuční řízení, exekuce prováděné soudním exekutorem a to zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Po schválení předloženého znění nastala účinnost zákona jednak k 1. květnu 2001, kdy účinnosti nabyla tzv. část „statusová“, upravující vznik Exekutorské komory České republiky umožňující etablování exekutorského stavu a vydání stavovských předpisů a vyhlášek. 

Palčivým celospolečenským problémem se v průběhu několika posledních let stalo v České republice zadlužení jedinců a domácností. Jedná se o nežádoucí jev, který se zdá být navzdory faktu, že je velmi často kritizován nejen v denním tisku, ale i v odborných kruzích, do značné míry opomíjen státní mocí.

Další články...

Podkategorie

Joomla SEF URLs by Artio