Sidebar

26
st, zář

Celá evropská kultura staví ve své podstatě na křesťanských základech. Křesťanství a katolická církev dominovaly na tomto území již od středověku. V daném vlivu a kontextu byly také stanoveny fundamentální pojmy v oblasti partnerských vztahů. Křesťanství zakódovalo jediný správný partnerský vztah, kterým bylo manželství. 

Když potká sob soba, mají radost oba. Když se potkají tři sobi, vyhrává ten co má za zadkem miliardy. Nájem bytů BD Merhautova, nebo spíše podnájem, bude zajištěn "profesionální" servisní společností na některém z inzertních realitních webů. 

Cíle článku: Polemizovat s mysliteli, kteří zkoumali lidskou přirozenost. Zhodnotit jejich názory, vyvrátit je, či je potvrdit. Vytvořit obraz lidské přirozenosti a zhodnotit, jestli je kapitalistický systém vhodným uspořádáním pro společnost – pro individua s touto přirozeností. 

Smrt člověka je přirozenou součástí života a jedna z mála životních jistot. Z pohledu práva je objektivní právní skutečností, která je nezávislá na vůli zůstavitele. Smrtí člověka končí jeho biologický život, stejně tak zanikají některá práva a povinnosti.

V poslední době se při pohledu na strukturu venkovských zahrad čím dál víc prosazuje okrasná zahrada na úkor užitkové zahrady, jejíž původní funkcí bylo hlavně samozásobitelství čerstvými plodinami pro vlastní kuchyni. Protože jsem zahrádkářem tělem i duší už od svých nácti let, kdy jsem převzal odpovědnost za "krajinotvorbu" našeho pozemku, tak si dovolím pár postřehů. 

Masáž jako taková se již v dávných dobách těšila zájmu široké veřejnosti a od poloviny 20. století její obliba ještě stoupá. Není to jen kvůli větší informovanosti okolí a její snazší dostupnosti, ale v první řadě sedavým způsobem života a nedostatkem aktivního pohybu. Proto dochází u stále větší části populace k funkčním poruchám pohybového aparátu a masáž je jednou z účinných metod využívaná k mírnění jejich příznaků.

Až bude Evropský patentový úřad (EPA) 9. června v Lisabonu udělovat Evropskou cenu pro vynálezce 2016, bude se z 15 finalistů oceňovat i výherce ceny publika. 

„Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu.“

V článku se budeme věnovat literárněvědnému rozboru divadelních her, které spadají do repertoáru Divadla Járy Cimrmana. Autorství těchto děl je připisováno, stejně jako zbytek her divadla, českému imaginárnímu géniovi Járovi Cimrmanovi, autory jsou však všestranné osobnosti Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák. 

Cílem článku je obeznámení veřejnosti s problematikou šikany a především seznámit čtenáře s termínem mobbing, a pojednat tak i o jeho příčinách, průběhu a následcích, ale hlavně ukázat možnosti, jak se proti němu bránit.

Doménová jména plní čím dál tím důležitější roli nejen v prostředí internetu, ale i mimo něj. Využívají je jednotlivci i společnosti, pro které je doménové jméno odpovídající jejich názvu nutností. Zde však často vzniká problém, protože doménové jméno musí být bezpodmínečně unikátní, a to nejen v rámci jedné jurisdikce, ale také v rámci celé sítě Internet. 

Představte si, že narazíte na 45-letého Ing. blba s x letou prací ve stavebnictví, který působí jako hlavní stavbyvedoucí v nevýznamné uherskobrodské stavební firmě, který je skoro ochoten vám dát výpověď jen kvůli tomu, že jeho bývalá manželka prodává baráčky ze skořepinových tvárnic a vnitřním zateplením a on je velkým zastáncem betonu a vnitřního zateplení. 

Další články...

Podkategorie

Joomla SEF URLs by Artio