Sidebar

29
ne, bře

BLOGEE
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Moderní doba přináší moderní přístupy a v inovátorství, řízení projektů, či v budování firmy, to platí obvzlášť. Jejich podporou jsou takové záležitosti jako brainstorming či myšlenkové mapy a nástroje podporující kreativitu.

Potřeba kreativity

Inovace, nové myšlenky a nové postupy jsou v dnešní době více než dříve jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu jak jednotlivců v soukromém životě, tak firem na globalizujících se trzích.

Již delší dobu se ví, že běžné myšlenkové postupy a standardní způsoby řešení problémů, tak jak se vyučují na kamenných univerzitách a jak jsou běžně popisované v knížkách, mají své mantinely. Stačí si jenom představit, že ve stejné situaci aplikují jednotlivci a firmy stejné naučené postupy. Krásně to vyjádřil Ludvík Vaculík ve svém výroku: "Nadbytečné vzdělání umrtvuje myšlení."

Každému je jasné, že za použití standardních postupů asi výsledek nebude nic moc. Pravděpodobně se nedopustíme žádné velké chyby, ale také nemůžeme čekat, že získáme před konkurencí rozhodující náskok. V novém prostředí a za nové situace jsou potřeba nové postupy. Logika a analýza dat často nestačí, potřeba je kreativita.

Co si ale pod kreativitou představit? Nejlépe asi:

 • nové nápady,
 • tvořivost,
 • bohatost myšlenek a rozhled,
 • svěžest,
 • schopnost překračovat konvence,
 • schopnost kombinovat a vytvořit nové,
 • optimizmus,
 • otevřenost novému,
 • schopnost dát fakta a názory do nových souvislostí,
 • schopnost inspirovat se vlastními sny,
 • schopnost vypnout racionalitu,
 • umění odvázat se,
 • minimální strach před konflikty a střety,
 • nezávislost,
 • vůle a vytrvalost (jinak zůstane kreativní nápad pohřben v hlavě tvůrce) ,
 • improvizace,
 • cílené experimentování, zkoušení nových cest a další.

Brainstorming a myšlenkové mapy

Ok. Kreativita je tedy důležitá, ale co s tím? Můj tým je složený z lidí co místo přemýšlení jedou podle zaběhlých vnitřních algoritmů už léta. Petr bude celou debatu jen mlčet, drbat se důležitě na bradě a nakonec si vybere z názorů co zaslechl dva nejlepší, zkombinuje je a předloží jako vlastní názor. Eva je v týmu nejmladší, bude se snažit zapůsobit hojností myšlenek, ale zavalí nás jenom hojností slov. Honza je sečtělý a vždy dobře připravený, od něho se dozvíme jenom teorii. A tak dále. Plamenná diskuze sice může být zajímavá, ale z mnoha různých důvodů nevede vždy ke kreativním řešením. Proč? Pravděpodobně strach. Členové týmů se bojí zesměšnění a nepřiměřené kritiky ze strany ostatních členů týmů, není vytvořena atmosféra pro další rozvíjení myšlenek. Ale kreativní řešení vychází právě z uvolnění a bohatosti myšlenek. Jak na to ale jít? Pomůckou může být technika zvaná brainstorming.

Brainstorming je technika pro získání co největšího počtu různých myšlenek (divergentní myšlení), ale může být použita i pro zúžení počtu variant směrem k té nejvýhodnější (konvergentní myšlení). Jde o to, že členové týmu mají možnost vyslovit cokoli je k tématu napadne. Všechny myšlenky jsou vítány. Přísně je zakázána jakákoliv kritika! Všechny nápady se okamžitě zapisují. K vyhodnocení a diskuzi myšlenek dojde až po ukončení brainstormingu. Výstupem z brainstormingu by tedy měl být široký okruh více či méně ztřeštěných myšlenek, v kterých se však může skrývat kýžené kreativní řešení. Zde přichází na řadu myšlenkové mapy.

Myšlenkové mapy slouží k zápisu informací, klíčových slov, obrázků a ke znázornění vzájemného vztahu mezi nimi. Lapidárně řečeno slouží myšlenkové mapy k utřídění a dalšímu rozvoji myšlenek, k oddělení podstatného od nepodstatného, zrna od plev. Myšlenky jsou zaznamenávány do bloků a bloky jsou spojovány pomocí spojek tak, že vytváří stromovou strukturu. I při vytváření myšlenkových map z myšlenek "vygenerovaných" při brainstormingu je vhodné být kreativní. Kresba myšlenkové mapy by ideálně měla být jako čmárání malého dítě. Nové myšlenky je vhodné okamžitě zaznamenat, nebát se kreslit obrázky a nechat se volně unášet asociacemi. Myšlenkové mapy nemusí být použity jen po brainstormingu, ale může je využít i jedinec při hledání řešení libovolného problémů nebo při organizování svého času a vlastního směřování. Právě pro myšlenkové mapy existuje skvělá softwarová podpora v podobě několika programů.