Sidebar

20
po, led

BLOGEE
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Který český aukční server je nejlepší? Závěrečný díl seriálu shrnuje základní principy internetových aukcí a vzájemně porovnává představené internetové aukce.
V malém seriálu o aukčních serverech na českém internetu jsme se dosud zabývali jednotlivými servery. V prvním dílu seriálu jsme navštívili server iKup.cz, ve druhém dílu server Aukro a ve třetím dílu server Aukce.cz. Tento poslední, čtvrtý díl seriálu, shrnuje základní principy internetových aukcí a vzájemně porovnává výše uvedené aukční servery.

Základní principy internetových aukcí pro nakupující uživatele

Pokud se chcete aktivně účastnit dění na aukčních serverech, musí být vaším prvním krokem registrace. Základní principy registrace jsou na všech serverech stejné a tento proces se liší pouze v malých detailech. Vždy je nutné vyplnit registrační formulář, zvolit uživatelské jméno a heslo. Z důvodů bezpečnosti je vždy součástí registrace zaslání emailu na vámi uvedenou adresu. Tento e-mail obsahuje odkaz umožňující dokončení registrace. V případě, že jako kupující chcete zvýšit svou důvěryhodnost nebo chcete zboží v aukci prodávat, využijte možnost "ověření" vaší poštovní adresy. Servery umožňují zažádat o zaslání dopisu s kódem. Tento dopis je zaslán prostřednictvím České pošty na adresu, kterou jste uvedli v registračním formuláři. Dopis obsahuje kód, který vložíte do příslušného formuláře na serveru a tím se stáváte "ověřeným" uživatelem.

V případě, že na server přicházíte jako kupující, máte k dispozici různé nástroje usnadňující vyhledávání požadovaného zboží. Po nalezení požadovaného zboží, můžete vstoupit na stránku příslušné aukce. Zde máte zobrazeny bližší informace o nabízeném zboží a nástroje umožňující přihazování. Důležité je, že na stránce aukce se můžete také přesvědčit o důvěryhodnosti prodávajícího. Můžete si například přečíst komentáře ostatních uživatelů.

Na aukčních serverech můžete zboží získat dvěma různými způsoby. Vítězstvím v klasické aukci nebo zboží zakoupit okamžitě za cenu "kup teď". Po zakoupení zboží server zprostředkuje kontaktní informace mezi prodávajícím a kupujícím (pomocí emailu) a obě strany se vzájemně dohodnou na způsobu předání zboží a uhrazení kupní ceny. Celý proces aukce je zakončen vzájemným ohodnocením obou zúčastněných stran.

Základní principy internetových aukcí pro prodávající uživatele

Pokud jste "ověřeným" uživatelem, můžete zboží v aukcích nabízet. Aukci na serveru musíte nejprve vytvořit. Pro tyto účely existují na všech serverech průvodci pro vytvoření aukce. Zde postupně volíte kategorii, zadáváte informace o zboží, jeho fotografie, vyvolávací cenu atd. Můžete také volit zda do svých aukcí pustíte pouze "ověřené" uživatele. V průběhu aukce je potom nutné s účastníky komunikovat a odpovídat na jejich dotazy. V případě, že vytváříte větší množství aukcí poskytují servery pro tuto činnost různé podpůrné nástroje.

Co je nejdůležitější pro spokojenost uživatelů aukčních serverů?

Základním předpokladem spokojenosti uživatele aukčního serveru je bezproblémově uzavřený obchod. Vzhledem k tomu, že se v systému pohybují různí uživatelé, nelze tento základní předpoklad vždy stoprocentně zaručit. Aukční server však může vytvořit vhodné prostředí pro minimalizaci různých problémů. Lze konstatovat, že výše uvedené aukční servery se snaží bezpečné prostředí pro obchod vytvářet. Jedná se o celý systém opatření. Začínající uživatelé jsou formou "nápovědy" dostatečně informováni o správném a bezpečném chování na aukčním serveru. Ke zvýšení bezpečnosti aukčních serverů potom přispívá především systém "ověřování" uživatelů, jejich hodnocení a komentáře.

V čem se liší výše uvedené aukční servery?

Nyní se podíváme na odlišnosti uvedených aukčních serverů a provedeme jejich vzájemné porovnání z různých hledisek. Nejprve porovnáme servery subjektivně z hlediska  "přívětivosti" jejich uživatelského rozhraní, a potom provedeme objektivní porovnání z hlediska výše finančních nákladů na realizaci aukce.

Uživatelské rozhraní aukčních serverů

Registrace a žádost o "ověřovací" kód: Jak, již bylo výše uvedeno každý uživatel aukčního serveru se musí zaregistrovat a základní postupy registrace jsou u všech serverů shodné. Na konci registračního procesu serveru Aukro, však můžete okamžitě a velmi snadno zažádat o zaslání ověřovacího kódu. V podstatě stačí jediné kliknutí myší. Je to pohodlné a praktické. Proto hodnotím způsob registrace na Aukro jako uživatelsky nejpříjemnější.

Po dokončení registrace - server Aukro

Všechny servery "ověřují uživatele" zasláním dopisu na jeho adresu. Server iKup.cz jako jediný umožňuje i jiné formy ověření (rychlá a bankovní forma).

Vyhledávání zboží: Velmi praktickými nástroji pro vyhledávání zboží disponuje server iKup.cz. Při vyhledávání dle klíčových slov máte k dispozici seznam kategorií i značek., jež umožňují vyhledávání dle klíčového slova zefektivnit a omezit počet položek ve výpisu. Z těchto důvodů hodnotím vyhledávací nástroje na iKup.cz jako nepraktičtější.

Nástroj pro vyhledávání zboží na iKup.cz

Nápověda: Systém "nápovědy" je velmi důležitý pro začínající uživatele. Je možné jednoznačně konstatovat, že nejvhodnějším způsobem je tento systém implementován na serveru Aukro. Nápověda je přístupná přes ikonu "Nápověda" v horní části stránky. Kliknutím na tuto ikonu otevřete samostatné okno ve kterém můžete zobrazovat požadované informace. Nápověda je proto vždy k dispozici.

Nápověda na serveru Aukro

Podpora prodávajících uživatelů: Mně osobně se nejvíce líbí možnosti tvorby aukcí na serveru Aukro. Jsou zde k dispozici různé šablony, ale pro tvořivější uživatele existuje rovněž možnost nahrání až 10 vlastních šablon. K dispozici jsou také další nástroje: Program Quick Loader, který slouží pro přípravu popisu předmětů v režimu offline a on-line nástroj Manažer prodeje.

Finanční náklady na realizaci aukce

Finanční náklady na realizaci aukce se mohou skládat z několika složek. Jedná se především o provize, které jsou s výjimkou serveru Aukce.cz odvozeny od prodejní ceny zboží. V případě, že budete chtít svou aukci nějakým způsobem zvýraznit, jsou nutné další finanční náklady. V případě serveru Aukro je nutné zaplatit také poplatky (velmi malé) za obrázky zboží umístěné na serveru.

Nyní tedy porovnejme jednotlivé aukční servery z hlediska finančních nákladů na realizaci aukce. Uvažujme "fiktivní" aukci , jež byla ukončena s prodejní cenou 10 000 Kč a vyvolávací cena byla vyšší než 1 Kč. Aukce obsahovala 6 obrázků nabízeného zboží (velikost každého obrázku je do 50 kB) a byla určitým způsobem propagována na hlavní stránce serveru.

iKup.cz

Při prodejní ceně zboží od 1501 Kč až do 15 000 Kč činí provize 75Kč + 4% z částky nad 1501 Kč. Obrázky zboží nejsou zpoplatněny a uvedení aukce na hlavní stránce při vyvolávací ceně vyšší než 1Kč je zpoplatněno částkou 250 Kč. Zde jsou tedy uvedeny jednotlivé složky finančních nákladů pro naši "fiktivní" aukci a jejich celkový součet:
 • Provize: 415 Kč,
 • Obrázky: 0 Kč,
 • Zvýraznění: 250 Kč,
 • Součet: 665 Kč.

Aukro

Při prodejní ceně zboží od 7501 Kč do 25 000 Kč činí provize 240Kč + 1,5% z částky nad 7500 Kč. Obrázky zboží jsou zpoplatněny částkou 0,30 Kč za jeden obrázek s velikostí do 50 kB a uvedení aukce na hlavní stránce je zpoplatněno částkou 150 Kč. Jednotlivé složky finančních nákladů pro naši "fiktivní" aukci jsou v tomto případě určeny těmito částkami:
 • Provize: 277,50 Kč,
 • Obrázky: 2 Kč,
 • Zvýraznění: 150 Kč,
 • Součet: 429,50 Kč

Aukce.cz

Provize z prodejní ceny nejsou na Aukce.cz účtovány a obrázky zboží nejsou zpoplatněny.

Propagace aukce na hlavní stránce je ale poněkud komplikovanější než v případě předcházejících serverů. Tato propagace je možná pouze pomocí reklamních bannerů, tj. reklamní banner musíte vytvořit. Reklamní bannery  mohou být dodávány v obrázkovém formátu .gif, .jpg nebo ve formátu pro flash (.swf) apod. V případě flash banneru, je nutné dodat také .gif či .jpg variantu. Zaplatit si můžete prostor na určité časové období, ale výše těchto poplatků je pro běžné uživatele poměrně vysoká. Pro naši "fiktivní" aukci proto budeme předpokládat předplacení určitého počtu zobrazení (1000 zobrazení) reklamního banneru a to v horní části hlavní stránky. Tisíc zobrazení banneru v tomto umístění je zpoplatněno částkou 250 Kč. V tomto případě jsou tedy jednotlivé složky finančních nákladů pro naši "fiktivní" aukci určeny těmito částkami:

 • Provize: 0 Kč,
 • Obrázky: 0 Kč,
 • Zvýraznění: 250 Kč,
 • Součet: 250 Kč.


Je zřejmé, že náklady v podobě poplatků za obrázky na serveru Aukro jsou zanedbatelné a při běžném počtu obrázků v aukci se nemohou výrazněji promítnout do celkových nákladů. V případě serverů iKup.cz a Aukro tvoří významnou složku celkových nákladů provize. Tato složka je samozřejmě nutná a nelze ji ovlivnit (je určena prodejní cenou zboží). Pokud chceme snížit celkové náklady je nutné uvažovat o způsobu propagace. Servery iKup.cz a Aukro nabízejí i jiné formy propagace s nižšími náklady. Jak již bylo výše uvedeno, je propagace na serveru Aukce.cz poměrně problematická. Pokud však nepožadujete zvýraznění nebo propagaci vaší aukce jsou finanční náklady na tomto serveru nulové.

Návštěvnost

Pro srovnání aukčních serverů by samozřejmě byla zajímavá i návštěvnost. Koneckonců čím více lidí na aukci přijde, tím větší je šance na prodej předmětu. Pro kupujícího je zase zajímavý větší počet prodávajících, protože pak má větší výběr i srovnání a pokud chce koupit něco méně obvyklého, tak i větší naději, že kýžený předmět vůbec sežene. Bohužel náš dotaz ohledně statistik se nesetkal všude se stejnou odezvou. Ale koneckonců i to může být určitým vodítkem pro návštěvníky aukčních serverů. Dotaz na statistiky byl vždy zasílán pomocí kontaktních informací uvedených na aukčních serverech.

Aukro

Denně navštíví stránky tohoto serveru na 55 tisíc unikátních uživatelů, kteří si prohlédnou celkem více než 3 miliony stránek s aukcemi, kterých na Aukru právě běží přibližně 185 tisíc. Registrovaných uživatelů je přes 200 tisíc.

iKup.cz

Statistiky nedodal s vysvětlením, že se jedná o interní informace, které nelze poskytnout.

Aukce.cz

Na e-mail s dotazem nedošla žádná reakce ani po jeho opakovaném zaslání.

Závěr

Jednotlivé aukční servery mají samozřejmě své silné i slabé stránky. Osobně preferuji server Aukro, a to z důvodu vysokého uživatelského komfortu.  Nakupující uživatel však může ocenit vynikající vyhledávací nástroje na serveru iKup.cz. Finanční náklady na realizaci aukce jednoznačně vypovídají ve prospěch serveru Aukce.cz.

Doufám, že vám tato série článků pomohla v orientaci na aukčních serverech a přeji vám mnoho úspěchů ve všech aukcích, kterých se zúčastníte.

Pokud vám tu něco chybělo, rádi byste se dozvěděli bližší informace ještě o nějakém dalším aukčním serveru či o nějakém konkrétním tématu okolo aukcí obecně, dejte nám vědět pomocí kontaktního formuláře.

Odkazy na zmiňované servery

Odkazy na jednotlivé díly seriálu