Sidebar

31
út, bře

BLOGEE
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Chcete vydat vlastní knihu, kuchařku nebo sbírku fotografií? Nemusíte obcházet nakladatelství, ale můžete využít internetové služby. Tento článek vás seznámí se serverem společnosti Blurb. Zde můžete svou knihu nejen vytvořit a vydat, ale také nabídnout k prodeji.

Úvod

Držet v ruce vlastní knihu je úžasný pocit. Hlavní filozofií společnosti Blurb je umožnit tento zážitek co nejširšímu okruhu lidí. Proto byla na serveru blurb beta vytvořena snadno použitelná nakladatelská služba, ve které můžete svou knihu vytvořit, vydat a nabídnout k prodeji.

Hlavní stránka serveru


Vytvoření knihy je zcela zdarma a zpoplatněno je až její vydání. Služba umožňuje vytvářet publikace různých typů: kuchařky, fotoknihy, deníky atd. Se základními postupy při tvorbě knihy, cenami za vydání a možnostech jejího prodeje se seznámíme v tomto článku.

Tvorba knihy

Pro tvorbu knihy je nutná instalace programu Blurb BookSmart na vašem počítači. Odkaz ke stažení je přístupný z nabídky "Create your book". K dispozici jsou dvě verze programu - pro PC (Windows) a Mac. Před vlastním stažením programu je nutná registrace. Do registračního formuláře uvedete svoji Emailovou adresu, zvolíte heslo a uživatelské jméno. Na uvedenou Emailovou adresu je zaslán dopis s odkazem umožňující dokončení registrace. Potom můžete na svůj počítač stáhnout instalační program pro vybranou platformu. V tomto článku se dále zabýváme programem Blurb BookSmart pro Windows. Zde jsou uvedeny požadavky na konfiguraci počítače pro tento program:
  • Operační systém: Windows XP nebo Windows 2000,
  • Paměť: minimálně 512 MB, doporučeno 1 GB,
  • Procesor: minimum: 1 GHz, doporučeno: 2GHz,
  • Volné místo na disku: 100 MB,
  • Rozlišení obrazovky: minimálně 1024x768, doporučeno 1600x1200.

Instalace programu Blurb BookSmart

Instalaci spustíte kliknutím na ikonu instalačního programu. Proces probíhá standardním způsobem. Nejprve musíte souhlasit s licenčními podmínkami, potom vybíráte adresář pro umístění programu, zadáváte název skupiny pro nabídku "Start"a máte možnost zaškrtnout volbu pro vytvoření zástupce na pracovní ploše. Po ukončení instalace dojde ke spuštění programu.

Po prvním spuštění programu Blurb BookSmart

Práce s programem Blurb BookSmart

Z předcházejícího obrázku je zřejmé, že jsme nejprve vyzváni k výběru typu knihy. V kategorii "JumpStart" (rychlý start) jsou připraveny šablony pro tyto typy knih: "Cookbook" (kuchařka), "PhotoBook" (fotokniha) "Blog Book" (deník). V kategorii "Free Style" (volný styl) jsou k dispozici položky "Portfolio", umožňující vytvořit vaše pracovní portfolio a položka "Text and Picture" (text a obrázky), jež umožňuje vytvořit libovolný typ knihy. V kategorii "Readymade" (připraveno) jsou k dispozici šablony pro knihy o psech "Dog Book", o kočkách "Cat Book" a dětech "Baby Book". K dispozici tedy máte velmi široký rozsah různých typů knih. Zkušenější uživatelé mohou využívat především položku "Text and Picture", která při tvorbě knihy poskytuje nejširší možnosti při uplatnění vaší tvořivosti. Začínající uživatelé mohou zvolit některou připravenou šablonu a tím si práci výrazně usnadnit. V našem případě se podrobněji podíváme na tvorbu fotoknihy.

Spuštění průvodce pro tvorbu fotoknihy


Volbou položky "Photo Book" spustíme průvodce pro tvorbu fotoknihy. Tento průvodce umožní v pěti krocích snadné zadání veškerých údajů potřebných pro vytvoření vaší fotoknihy. Nejprve zvolíte velikost knihy a rozložení snímků. Dále zadáte údaje pro knižní obálku (název knihy a jméno autora) a v posledním pátém kroku můžete vložit vaše snímky. Máte možnost vkládat snímky z vašeho počítače (tlačítko: "Get Pictures from Computer") nebo ze serveru Flickr (tlačítko: "Get Pictures from Flickr"). Na tomto serveru však musíte být zaregistrováni. Dále v tomto okně můžete zvolit možnost automatického vložení obrázků do knihy.  


Po ukončení průvodce se kniha zobrazí v editoru. Zde jsou k dispozici různé nástroje, které umožňují vytvořit knihu dle našich představ.

Okno editoru

V levé části okna editoru jsou umístěny dva panely. Horní panel "Apply Page Layout" umožňuje snadné nastavení různých typů rozložení snímků, textových polí a dalších prvků pro jednotlivé stránky knihy i její obálku.

Panel "Apply Page Layout"

Spodní panel "My Picture" obsahuje  snímky použité v knize. V našem případě byly tyto snímky vloženy pomocí průvodce, ale snímky lze samozřejmě vkládat také dodatečně pomocí tlačítka "Get Picture", které je umístěno v horní části panelu.

Panel "My Pictures"

V horní části okna editoru je umístěna hlavní nabídka. Jednotlivá tlačítka v této nabídce umožňují snadnou realizaci veškerých základních operací. Tlačítko "Theme" umožňuje nastavení zvoleného tématu pro celou knihu. Tlačítko "All Borders" umožňuje výběr požadovaného rámečku pro publikované snímky a tlačítkem "All Backgrounds" volíme barvu pozadí všech stránek v knize. Tlačítko "Background" umožňuje nastavení barvy pozadí pro jednotlivé listy. Tlačítko "Add Page" přidává další stránku a tlačítko "Remove Pade" slouží k odstranění stránky z knihy.

Hlavní nabídka

Ve spodní části okna editoru je umístěna lišta, která umožňuje zobrazovat náhled knihy různými způsoby. Můžeme zde volit různý počet zobrazených stránek: 1, 2 nebo 8. Dále je možné pomocí tlačítek listovat mezi jednotlivými stránkami a plynule měnit velikost jejich zobrazení.

Spodní lišta
   
Blurb BookSmart automaticky ukládá vaši knihu i veškeré realizované změny do souboru, jehož jméno odpovídá názvu knihy. Po dokončení knihy je dobré ji vytisknout na vaší domácí tiskárně a zkontrolovat, zda vše odpovídá vašim požadavkům. Jste-li spokojeni, můžete přistoupit k objednání knihy.

Objednání knihy a její cena

V programu Blurb BookSmart stisknete tlačítku "Preview Book". Vlastní objednání knihy realizujete pomocí nabídky "Publish -> OrderBook". Nejprve musíte zadat svoje uživatelské jméno a heslo. Následuje proces, který vaši knihu nahraje na server.

Nahrávání knihy na server

Potom máte možnost knihu objednat. Zvolíte typ vazby (měkká nebo tvrdá) a počet výtisků. Pro první objednávku knihy je doporučeno volit měkkou vazbu a jeden kus. Tento výtisk si potom můžete zkontrolovat a pokud jste spokojeni můžete objednat větší počet kusů v tvrdé vazbě.

Objednávka knihy


Cena knihy

Cena knihy závisí na počtu stran a provedení obálky (měkká nebo tvrdá). Ceny v dolarech jsou uvedeny v následující tabulce.

Cena knihy
Počet stran Měkká obálka Tvrdá obálka
20-40 18,95$ 29,95$
41-80 21,95$ 34,95$
81-120 19,95$ 37,95$
121-160 33,95$ 39,95$
161-200 39,95$ 47,95$
201-300 49,95$ 59,95$
301-440 69,95$ 79,95$


Prodej knihy

Po přihlášení máte na serveru přístup ke svým knihám přes nabídku "Manage your books". Zde máte mimo jiné k dispozici položku "set price" pomocí, které můžete nastavit libovolnou cenu své knihy. Rozdíl mezi základní cenou a prodejní cenou představuje váš zisk, který vám společnost Blurb zašle v případě prodeje knihy. Knize samozřejmě musíte udělat náležitou reklamu. Můžete například rozesílat svým přátelům zvací e-maily na webovou stránku vaší knihy a podobně. Pokud vhodně nastavíte cenu a vaše kniha se bude prodávat, může to pro vás znamenat příjemný finanční přínos.

Nastavení ceny pro prodej knihy

Shrnutí

Možnost vydání vlastní knihy je velmi zajímavá služba. Je možné konstatovat, že v podání serveru blurb beta, má tato služba velmi příjemné uživatelské rozhraní. Program Blurb BookSmart je navržen velmi dobře a umožňuje snadné vytvoření knihy začínajícím i pokročilým uživatelům.

Z mého pohledu jsem se při použití tohoto systému setkal pouze s jedinou drobnou vadou. V programu i na serveru je důsledně ignorován metrický systém a rozměry knih jsou zásadně udávány v jednotkách inch. Proto může být rychlá představa o velikosti knihy pro evropského uživatele poněkud zkomplikovaná. Tato skutečnost je způsobena tím, že společnost Blurb sídlí v USA (San Francisco).

V programu i na serveru je podporována pouze angličtina. Ovládání programu je však velmi intuitivní a zvládnou ho i uživatelé s minimálními znalostmi angličtiny. Výše uvedené ceny knih jsou přijatelné. Z hlediska českého uživatele se však mohou vyskytnout některé problémy při realizaci zásilky knih ze zámoří (termíny, ceny, atd.). V případě, že některý z čtenářů má bližší zkušenosti s realizací zásilek knih od společnosti Blurb do České republiky, uvítám jeho připomínky v diskusi k tomuto článku a předem za tyto příspěvky děkuji.

Vydání vlastní knihy pomocí internetu je velmi zajímavá možnost pro kreativní uživatele se zajímavými nápady na různá literární díla. Existuje taková možnost i na českém internetu? Na to se podíváme ve volném pokračování tohoto článku.

Odkaz na zmiňovaný server