Sidebar

21
út, led

BLOGEE
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Jak vytvořit vlastní fotoknihu? Na to se podíváme v tomto článku, který pojednává o službě společnosti Fotolab s názvem CEWE FOTOKNIHA.

Dříve uveřejněný článek "Blurb - vydejte vlastní knihu", seznamuje čtenáře se službou americké společnosti Blurb. Tato služba umožňuje vytvoření vlastní knihy, její vydání a prodej. Zmíněná služba nás inspirovala k hledání obdobných možností na českém internetu. Úvodem je nutné konstatovat, že tak komplexní službu umožňující tvorbu různých typů knih včetně podpory jejich prodeje, se nám na českém internetu nepodařilo nalézt.

Jsou zde však k dispozici různé nástroje pro tvorbu fotoknihy. Proto jsme se rozhodli vytvořit volné pokračování výše uvedeného článku, které se bude zabývat tvorbou speciálního typu knihy - fotoknihy.

Dnes se podíváme na službu společnosti Fotolab s názvem CEWE FOTOKNIHA. Pro využití této služby je nutná instalace programu "Moje CEWE FOTOKNIHA" na vašem počítači. Tento program je k dispozici zdarma na hlavní stránce služby.

Instalace programu

Po stažení programu spustíte jeho instalaci kliknutím na ikonu instalátoru. Proces instalace je rychlý a probíhá standardním způsobem. Nejprve je otevřeno "uvítací okno" a po stisku tlačítka "Další" přejdete ke druhému kroku instalace, ve kterém volíte umístění programu. Potom proběhne vlastní instalace a v posledním třetím kroku jste informováni o jejím dokončení.

Dokončení instalace


Požadavky na konfiguraci počítače nutné pro bezproblémový provoz programu jsou určeny těmito parametry:

  • operační systém Windows 98 nebo vyšší,
  • procesor 600 MHz minimálně (doporučeno: 1,4 GHz),
  • minimálně 128 MB RAM (doporučeno: 256 MB),
  • 500 MB volného prostoru na pevném disku.

Tvorba fotoknihy

Po instalaci programu dojde k jeho automatickému spuštění. V hlavním okně je k dispozici nabídka s různými rozměry fotoknihy. Pod touto nabídkou jsou umístěna tlačítka umožňující otevření rozpracované knihy (tlačítko: "Otevřít fotoalbum"), zobrazení podrobnějších informací o cenách a provedení knih (tlačítko "Informace") a zobrazení informací o postupu při tvorbě fotoknihy pomocí průvodce (tlačítko: "Průvodce fotoalbem"). V horní části okna jsou umístěna tlačítka "Fotoalba", "Nákupní koš", "Ceník", "Volby", "Aktualizace" a "Pomoc".

Po prvním spuštění programu


Tvorbu fotoknihy zahájíme volbou její velikosti. Stiskem příslušného tlačítka "Vytvořit fotoalbum" otevřeme první okno průvodce (zde je nazván jako "asistent"). Potom můžeme zvolit, zda knihu budeme vytvářet pomocí asistenta nebo přímo v editoru.

První okno průvodce


V případě, že zvolíme možnost tvorby fotoknihy s využitím průvodce, budou informace nutné pro její tvorbu zadávány v šesti krocích.


1. Volba barvy pro obálku fotoknihy (k dispozici jsou tři různé barvy).

Volba barvy obálky


2. Vložení názvu fotoknihy a výběr titulní fotografie na disku vašeho počítače.

Vložení názvu


3. Výběr pozadí pro stránky fotoknihy: Zde je k dispozici větší množství různých barev, vzorů a motivů. Nabídku lze filtrovat pomocí roletového menu, které je umístěno v horní části okna asistenta.

Výběr pozadí pro stránky


4. Volba stylu stránek - zde volíme rozložení snímků a textových polí na stránce. K dispozici je opět větší počet různých stylů stránky a jejich nabídku lze filtrovat pomocí roletového menu.

Volba stylu stránek


5. Vložení fotografií - máme možnost zvolit adresář, který obsahuje snímky pro fotoknihu. Ve spodní části okna můžete sledovat počet zaplněných stran knihy a tomu odpovídající cenu.

Vložení snímků


6. Poslední krok průvodce vás informuje o vytvoření fotoknihy.

Poslední okno asistenta

 

Editor

Okno editoru je rozděleno na několik částí. V horní části jsou zobrazeny jednotlivé stránky knihy. Kliknutím myši lze rychle vybrat konkrétní stránku k editaci a ta se zobrazí v hlavním okně editoru.

Editor


V levé části okna editoru je k dispozici panel se třemi záložkami. Zde je možné změnit barvu a styl obálky nebo pozadí a styl stránek. Záložka "Výběr Snímků" umožňuje vložení dalších fotografií, které chceme použít v knize.

V pravé části okna editoru je k dispozici panel, který umožňuje měnit velikost zvoleného snímku (tlačítka "plus" a "minus") nebo pozici snímku (tlačítka se šipkami). Déle je zde uvedena důležitá informace o kvalitě snímku. Tato informace je poskytnuta formou zaškrtnutí určitého barevného políčka. Pro tisk jsou vhodné fotografie, jež jsou indikovány zaškrtnutím zeleného nebo světlezeleného políčka.

Tlačítko "Zpracovat" otevírá okno s různými nástroji pro úpravu fotografií (odstranění červených očí, vytvoření černobílé fotografie, kontrast, jas, ostrost atd.). Panel dále obsahuje nástroje pro libovolné umístění fotografie na stránce, její rotaci, vložení textu a listování jednotlivými stránkami knihy.

Panel s nástroji
 

Objednání  knihy

Po ukončení veškerých prací na naší fotoknize můžeme výsledky zkontrolovat zobrazením náhledu a jsme-li spokojeni knihu uložíme do souboru. Potom použijeme tlačítko "K objednávce" umístěné ve spodní části editoru. Tímto tlačítkem otevřeme okno s nabídkou různých způsobů objednání fotoknihy.

Jednak máme možnost realizovat objednávku on-line. V tomto případě program nabízí volbu komprimace JPG2000, jež umožní urychlit přenos souboru. Druhá možnost spočívá ve vypálení knihy na CD. Toto CD je potom nutné dopravit do některé z poboček firmy Fotolab. Hotová kniha je dodávána do 10 pracovních dnů.

Objednáni fotoknihy

 

Cena

Cena fotoknihy je závislá ne její velikosti a počtu stran. Ceny včetně DPH jsou uvedeny v následující tabulce.

Ceny za různé formáty fotoknih

 

Shrnutí

Program "Moje CEWE FOTOKNIHA" je velmi zdařilý a uživatelsky přívětivý. Průvodce programu (asistent) pomůže začínajícím uživatelům s tvorbou fotoknihy a seznámí je rychlým způsobem s prostředím programu. Kladně hodnotím také možnosti programu ve fázi objednávky knihy. V případě on-line objednávky přes internet je zde velmi užitečná možnost komprimace JPG2000. V případě offline objednávky je CD vypáleno automaticky přímo z prostředí programu "Moje CEWE FOTOKNIHA" a není proto nutné realizovat vypalování v externím programu. Velmi příjemně jsem byl překvapen nástroji pro úpravu fotografií a vkládání textu.

Nástroje pro úpravu fotografií

 

Nástroje pro formátování textu


Uvedené vlastnosti vytvářejí z programu "Moje CEWE FOTOKNIHA" velmi praktický nástroj. Pro tvorbu fotoknihy je tento program v některých aspektech příjemnější než program "Blurb BookSmart", jež byl představen v minulém článku. Tato skutečnost je samozřejmě způsobena tím, že program "Moje CEWE FOTOKNIHA" je specializován pouze na tvorbu fotoknihy a program "Blurb BookSmart" je univerzálně zaměřen na tvorbu různých typů knih.

V příštím díle tohoto miniseriálu se podíváme na službu společnosti HAPPY FOTO, která rovněž umožňuje tvorbu fotoknihy a výše uvedené služby vzájemně porovnáme.