Sidebar

18
po, lis

BLOGEE
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
V tomto článku navazujeme na předcházející díly miniseriálu o možnostech tvorby fotoknihy pomocí internetových služeb. Tentokrát se podíváme na službu, kterou nabízí společnost HAPPY FOTO.

Úvod

Předcházející díl malého seriálu o možnostech tvorby fotoknihy nás seznámil se službou CEWE FOTOKNIHA, kterou nabízí společnost Fotolab. Další společností, jež umožňuje vytvoření fotoknihy prostřednictvím internetu, je HAPPY FOTO.

Na hlavní stránce této služby jste informování o formátech a vzhledu knih. V levé části stránky je umístěna nabídka. Položka „Program HF fotokniha“ otevírá stránku s odkazem pro stažení tohoto softwaru. Program HF Fotokniha vám umožní vytvořit vaši fotoknihu v elektronické formě. Vytvořenou fotoknihu potom zašlete do společnosti HAPPY FOTO a tam je realizováno její vydání. Program pro tvorbu fotoknihy je samozřejmě zdarma a zpoplatněno je až vydání knihy.

Instalace programu

Program HF Fotokniha potřebuje pro svoji činnost Javu (min. verzi 1.4.2) a Acrobat Reader (náhled knihy je zobrazován v PDF formátu). V případě, že nemáte na svém počítači tento software k dispozici, může se proces instalace trochu komplikovat.

Je však možné konstatovat, že na stránce programu je těmto skutečnostem věnována dostatečná pozornost. Je zde k dispozici odkaz na stránku s testem, který vám umožní zjistit přítomnost Javy ve vašem počítači. Dále jsou na této stránce uvedeny odkazy pro stažení instalačního programu Javy i Acrobat Readeru. Instalace těchto programů probíhá standardním způsobem a proto si můžete softwarovou konfiguraci vašeho počítače snadno přizpůsobit pro bezproblémovou činnost programu HF Fotokniha.

Potom můžeme přistoupit k vlastní instalaci programu HF Fotokniha. K dispozici jsou verze programu pro Windows i Linux. Dále se budeme zabývat verzí pro Windows. Pomocí příslušného odkazu stáhneme instalační soubor (jedná se o balíček služby Windows Insataller) a proces instalace spustíme kliknutím na ikonu tohoto souboru. I v tomto případě probíhá instalace standardním způsobem a v jejím průběhu máme možnost volit umístění programu. Po dokončení instalace je na pracovní ploše vytvořen zástupce programu.

Volba umístění programu

Tvorba fotoknihy

Program můžeme spustit kliknutím na ikonu jeho zástupce. Nejprve dochází k načítání fontů.

Načítání fontů

Potom je otevřeno okno programu. Okno je rozděleno do třech hlavních částí. V levé části je zobrazena stromová struktura složek vašeho počítače. Zde můžete vybrat složku obsahující fotografie, které chcete v knize publikovat.

Okno programu po prvním spuštění

Výběrem složky obsahující fotografie, dojde k zobrazení náhledu těchto fotografií v prostřední části okna.

Okno programu s náhledy fotografií

V horní části okna programu je k dispozici nástrojová lišta. Po prvním spuštění jsou v této liště přístupná tři tlačítka. První tlačítko umožňuje vytvoření nové knihy a druhé tlačítko umožňuje otevření souboru s rozpracovanou knihou. Poslední tlačítko (nákupní košík) slouží k objednání knihy po jejím dokončení.

Nástrojová lišta po prvním spuštění

Kliknutím na tlačítko pro tvorbu nové fotoknihy otevřeme okno s nabídkou třech různých formátů. Tvorbu knihy tedy zahájíme volbou požadovaného formátu.

Volba formátu knihy


Kliknutím na tlačítko „Vybrat“ otevřeme okno „Vlastnosti fotoknihy“. V tomto okně můžeme zvolit složku do které bude kniha ukládána a zadat název fotoknihy i nápis na jejím hřbetu. Dále je možné nastavit požadovaný počet stran v knize. K dispozici jsou tyto volby: 24, 48 a 64 stran. V části „Výchozí nastavení stránky“ můžeme natavit šablonu určující rozložení fotografií a textových polí na stránkách knihy. K dispozici je 29 různých šablon a tzv. „Vlastní kompozice“, která umožňuje libovolné umístění fotografií a textu na stránce. Dále jsou zde k dispozici tlačítka umožňující nastavení barvy a obrázku na pozadí.

Nastavení vlastnosti knihy

Nastavením výše uvedených parametrů a stiskem tlačítka „OK“ otevřeme okno pro nastavení parametrů obálky. Zde opět můžeme vybrat určitou šablonu i barvu a obrázek na pozadí.

Nastavení vlastností obálky

Tím jsou připraveny veškeré podklady pro tvorbu knihy. Fotografie do knihy vkládáme přetažením jejich náhledu z prostřední části okna do příslušného pole na stránce. Přetažení je realizováno pomocí myši a proto je velmi snadné. Text můžeme vkládat kliknutím na příslušné textové pole.

Vkládání fotografií a textu 

Při přetahování je fotografie automaticky vložena do okna „Úprava fotografie“. V tomto okně lze plynule nastavit měřítko a fotografii otáčet.

Úprava fotografie


Kliknutím na textové pole je automaticky zobrazena lišta umožňující nastavení vlastností textu a jeho formátování.

Vlastnosti textu


Nástrojová lišta v horní části programu zpřístupňuje nejpoužívanější operace: ukládání rozpracované knihy do souboru, generování PDF náhledu, nástroj pro změnu vlastností fotoknihy, nástroj pro změnu nastavení aktuální stránky, tlačítka pro listování knihou a zobrazení přehledu stránek.

Přehled stránek

Objednání knihy

Po ukončení veškerých prací na knize provedeme její uložení a kliknutím na tlačítku nákupního košíku v horní nástrojové liště můžeme realizovat její objednání.

Objednávka

Knihu lze objednat dvěma způsoby. Jednak můžeme zvolit on-line objednávku přes internet nebo výsledný soubor vypálit na CD a zaslat společnosti HAPPY FOTO. Před odesláním on-line objednávky musíte být zaregistrováni na stránkách společnosti HAPPY FOTO. Jestliže zvolíte offline objednávku, budete vyzváni k vypálení příslušného souboru na CD.

Vypálení CD


Vypálení je nutné realizovat pomocí externího programu a CD zaslat na uvedenou adresu. Termín dodání objednané knihy je 10 pracovních dnů.

Cena

Cena knihy závisí na jejím provedení, formátu a počtu stran. V následující tabulce jsou uvedeny ceny včetně DPH.

Tabulka cen

Shrnutí

Program „HF Fotokniha“ představuje praktický a jednoduchý nástroj pro tvorbu fotoknihy. Ke kladným vlastnostem programu patří způsob umístění fotografií v knize (tažením myši) a „šablona Vlastní kompozice“, která umožňuje kreativní tvorbu jednotlivých stránek. Kladně hodnotím rovněž existenci verze programu pro Linux. Naopak slabší stránkou programu je poněkud komplikovanější způsob instalace (pokud nemáte ve svém počítači  Javu a Acrobat Reader). V programu rovněž postrádám vhodného průvodce.

Závěr

V jednotlivých dílech malého seriálu jsme se snažili zmapovat některé možnosti tvorby knihy prostřednictvím internetu. První díl seriálu pojednával o serveru americké společnosti Blurb. Potom jsme se rozhodli hledat obdobné služby na českém internetu a zaměřili jsme se na tvorbu speciálního typu knihy – fotoknihy. Proto druhý díl seriálu pojednával o službě „CEWE FOTOKNIHA“ společnosti Fotolab a dnešní závěrečný díl pojednával o službě společnosti HAPPY FOTO. Základní principy představených služeb jsou shodné. Uživatel má k dispozici software, ve kterém vytvoří knihu v elektronické podobě. Soubor je potom možné nahrát na server příslušné společnosti a ta se postará o vydání knihy.

Rozdíly mezi jednotlivými službami spočívají ve vlastnostech softwaru pro tvorbu knihy, možnostech výběru formátu knihy, provedení knihy a samozřejmě ceně. Jako uživatelsky nejpřívětivější hodnotím program „Moje CEWE FOTOKNIHA“ společnosti Fotolab. Tento program obsahuje praktického průvodce a šikovné nástroje pro úpravu fotografií. Odeslání knihy nebo její vypálení na CD je maximálně usnadněno.

Možnosti výběru formátu fotoknihy, její provedení a počet stran se u jednotlivých služeb liší. V případě služby společnosti Blurb existuje jediný formát fotoknihy 8 x 10 inch (20,3 x 25,4 cm). Můžeme si zde vybrat tvrdou nebo měkkou vazbu a počet stran je velmi variabilní: 20 až 440 stran. Společnost Fotolab nabízí čtyři různé formáty: 21 x 28 cm, 21 x 21 cm, 21 x 15 cm a 15 x 11 cm. Nejmenší formát knihy (15 x 11 cm) má 36 stran a tento počet nelze měnit. U ostatních formátů je počet stran volitelný v intervalu od 26 do 98 stran. Knihy jsou ve svorkové vazbě a nejmenší formát je ve vazbě kroužkové. Společnost HAPPY FOTO nabízí tři různé vazby knih s daným formátem. V případě lepené vazby je formát knihy 20,5 x 28 cm a počet stran je 24, 48 nebo 64. Kniha ve svorkové vazbě má formát 21 x 29,7 cm a počet stran je opět 24, 48 nebo 64. Nejmenší kniha v drátkové vazbě má rozměry 14,5 x 10 cm a počet stran 16 nebo 32.

Cena knihy závisí na formátu, vazbě a počtu stran. V následujícím přehledu je uvedeno, kolik zaplatíme za knihu s cca. 50 stranami u jednotlivých společností.

  • Blurb (tvrdá obálka, formát 20,3 x 25,4 cm, 40 až 80 stran): cca 770 Kč (34,95$),
  • Fotolab (svorková vazba, formát 21 x 28 cm, 50 stran): 1 109,- Kč,
  • HAPPY FOTO (lepená vazba, formát 21 x 29,7, 48 stran): 1 199, - Kč.

Graf cen jednotlivých společností

Nejlevněji tedy pořídíme naši fotoknihu u americké společnosti Blurb. Vzhledem k poměru kupní síly průměrného amerického a českého občana je tato skutečnost poněkud paradoxní. Komentovat tyto poměry však není cílem našeho článku a proto se opět vrátíme k možnostem využití výše uvedených služeb českým uživatelem.

Při využití služby společnosti Blurb českým uživatelem je nutné realizovat zásilku knihy ze zámoří. To se samozřejmě promítne do celkových finančních nákladů, ale s realizací zásilky mohou vzniknout i další problémy. Proto jsem pomocí kontaktního formuláře na serveru „blurb beta“ vznesl dotaz o možnostech realizace zásilek knih do České republiky. Dosud jsem nedostal odpověď a proto jsem k této fázi realizace vydání knihy prostřednictvím společnosti Blurb poměrně skeptický. Pokud některý z čtenářů má zkušenosti s realizací zásilek od společnosti Blurb do České Republiky, budu velmi rád pokud své zkušenosti zveřejní v diskusi k tomuto článku a předem za tyto příspěvky děkuji.

V případě, že tvoříme fotoknihu pouze pro vlastní potřebu nebo jako dárek, je asi nejvhodnější zvolit některou z domácích služeb. Osobně preferuji službu „CEWE FOTOKNIHA“ společnosti Fotolab a to z důvodu vynikajících vlastností programu pro tvorbu fotoknihy.

Odkazy na jednotlivé služby

Odkazy na předcházející díly seriálu