Sidebar

17
po, úno

BLOGEE
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Kromě bezpečnostní funkce, mohou mít proxy servery i další využití. Na dvou příkladech si dnes ukážeme, jak se dají proxy servery využít pro zrychlení připojení k internetu.

V minulých článcích jsme si představili všechny aspekty utajení vlastní identity pomocí anonymních proxy serverů, včetně jejich nastavení v prohlížečích a programech, automatizace, organizace a jednodušších řešení pro připojení. Proxy servery však nemají za úkol pouze utajit uživatele. Mohou totiž sloužit k dalším účelům.

Zrychlení přenosu

Jedním z alternativních využití veřejného bezplatného proxy serveru je zrychlení přenosu dat, dosažené kompresí dat a blokováním nadbytečných reklam. Taková komprese může snížit objem přenášených dat až o několik desítek procent a zrychlit tak výrazně pomalé připojení, nebo odvrátit vyčerpání malého datového limitu. Komprese pomocí proxy serveru se zaměřuje především na obrázky, grafické prvky a reklamní proužky. Nevýhodou toho je snížení kvality webové grafiky.

CPROXY

Klientský program CPROXY umí automaticky nastavovat Internet Explorer

První takovou službou, dostupnou pro české uživatele, bylo CPROXY. Služba je pro registrované uživatele zcela bez omezení. Ve zkušební verzi CPROXY zabraňuje v přístupu na některé adresy. Registrace je bezplatná a používání programu není nijak časově ani jinak omezeno. Program si umí sám nastavit Internet Explorer. Ostatní prohlížeče a programy je nutno nastavit ručně. To je identické s nastavováním všech ostatních proxy připojení.

Jednotlivé typy proxy připojení mají v CPROXY své porty

Program samozřejmě plně podporuje přenos protokolem HTTP. Má však navíc přednastaveny proxy připojení pro nejpoužívanější české bezplatné emailové služby (Seznam, Atlas, Post, Centrum, Volný), obsahuje vlastní SMTP server pro odesílání pošty a také připojení na SOCKS Proxy, určené pro všechny ostatní programy, využívající internetové připojení.

Přehledné statistiky v klientském programu CPROXY ukazují, kolik ušetříte jeho používáním

Proxy servery, které program CPROXY využívá, jsou umístěny s serverovnách s nejrychlejším připojením, spojeným rovnou s českou páteřní sítí NIX.cz. To zaručuje tu nejvyšší rychlost a opravdové zrychlení přenosu i na připojeních rychlejších, než je vytáčené připojení. Od určité rychlosti však komprese přenášených dat postrádá smysl, protože program nejdříve musí kontaktovat proxy server, namísto přímého spojení s cílovým serverem. U ADSL nebo rychlejšího připojení se CPROXY chová spíše jako brzda.

Google Web Accelerator

Obdobnou službu, jako CPROXY, nabízí i Google. Služba funguje prakticky na stejném principu s tím rozdílem, že Google Web Accelerator využívá pro zrychlení přenosu a odezvy data, uložená v paměti cache na serverech vyhledávače Google, získaná při běžném indexování internetového obsahu. Mnoho dat tak klientský program stahuje bez přístupu na vzdálený server. To může u mnoha webových stránek znamenat skutečné zrychlení, jelikož může být vzdálený server přetížen, zatímco servery Googlu bývají přetížené málokdy.

Jednoduché statistiky programu Google Web Accelerator ukazují ušetřený čas

Na rozdíl od CPROXY také Google Web Accelerator neobsahuje žádné aplikační okno s nastavením vlastností chování klientského programu. To se děje pomocí webového rozhraní, kde se nacházejí i statistiky přenosu. Program samozřejmě automaticky nastavuje proxy připojení Internet Explorer, ale také prohlížeč Mozilla Firefox. Do Internet Exploreru program instaluje svůj panel nástrojů, sloužící k rychlému spouštění a vypínání akcelerace. V Mozille Firefox je to pak rozšíření, které navíc ukazuje čas načítání, ušetřený kompresí.

Klientský program Google Web Accelerator instaluje do prohlížeče Mozilla Firefox rozšíření, které ukazuje, kompresí ušetřený, čas načítání stránek

Stahování ze souborových služeb

Anonymní proxy server lze využít i jinak, než k zabránění získání vlastní identity. Další možností je rychlejší stahování z různých souborových služeb, např. Rapidshare. Když totiž stáhnete jeden soubor z této služby, na stáhnutí dalšího si musíte počkat. Někdy i v řádu desítek minut., což je rozhodně nepříjemné a takové stahování více souborů pak může trvat velmi dlouho.

Pokud však použijete pro přístup ke stránce se stahovaným souborem některý z proxy serverů a vymažete v prohlížeči soubory cookies pro server Rapidshare, nebude se bezpečnostní skript služby Rapidshare řídit dobou od posledního stáhnutí souboru u reálného připojení k internetu, ale zkontroluje pouze adresu IP proxy serveru. K tomuto mohou výborně posloužit webové anonymizéry.

Závěr

Na úplný konec seriálu o proxy serverech jsme si ukázali, že tato technologie nemá pouze jediné využití, spočívající v utajení identity. I když takovým způsobem využije proxy servery minimum uživatelů, rozhodně se jedná o zajímavé možnosti.

Odkazy na programy