Sidebar

29
so, úno

BLOGEE
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
V současné době je na českém internetu k dispozici zajímavá služba, která umožňuje vydání vlastní knihy. V článku se s touto službou seznámíme a provedeme její srovnání s obdobnými zahraničními službami.

Úvod

Dříve vydaný článek „Blurb - vydejte vlastní knihu“, pojednával o možnosti vydání vlastní knihy prostřednictvím internetové služby americké společnosti Blurb. Dospěli jsme však k názoru, že z pohledu českého uživatele přináší nutnost zaslání hotové knihy ze zámoří různé problémy, a tím se možnosti využití zmíněné služby komplikují. Proto jsme se pokusili vyhledat obdobné služby na českém internetu. V dané době zde byly k dispozici služby umožňující tvorbu vlastní fotoknihy. Proto na výše uvedený článek volně navazovaly dva díly malého seriálu o tvorbě tohoto speciálního typu knihy. Článek „Tvorba fotoknihy - FOTOLAB“ pojednával o službě společnosti Fotolab a článek „Tvorba fotoknihy - HAPPY FOTO“ pojednával o službě společnosti HAPPY FOTO. Později jsme byli jedním čtenářem upozorněni na relativně novou službu (vznikla na začátku roku 2007) prezentovanou na serveru knihovnička.cz. Jedná se o zajímavou službu, která umožňuje vydávání knih, a to i ve velmi malém nákladu. Proto jsme se rozhodli uveřejnit tento dodatečný díl seriálu o možnostech vydání knihy prostřednictvím internetu. Článek tedy pojednává o možnosti vydání vlastní knihy prostřednictvím služby „knihovnička.cz“ a porovnává tuto službu s ostatními výše uvedenými službami.

Služba „knihovnička.cz“

Server „knihovnička.cz“ je provozován společností Tribun EU s.r.o. Server byl nejprve zaměřen především na komunikaci s akademickým sektorem (vysoké školy, univerzity a pod.). Proto je možné prostřednictvím tohoto serveru vydávat různé učební materiály, skripta a sborníky pro konference. Vzhledem k možnosti vydávání knih ve velmi malém nákladu (od 5 kusů) je tato služba zajímavá i pro běžné uživatele, kteří si chtějí vytvořit vlastní knihu pouze pro potěšení nebo jako dárek. Vzhledem ke zkušenostem s vydáváním různých sborníků je služba velmi flexibilní a je schopna realizovat výrobu knih v různém provedení.Na následujícím obrázku je „Hlavní strana“ serveru „knihovnička.cz“. V horní části stránky je k dispozici nabídka. Pomocí této nabídky můžete přistupovat ke „Katalogu“, který obsahuje seznam knih určených k prodeji, a ke „Kalkulačce“, která umožňuje snadný výpočet ceny objednaných knih. Dále je k dispozici položka „Služby“, která obsahuje podrobnější informace o poskytovaných službách a položka „Kontak“. Důležité informace jsou k dispozici pod položkou „Ke stažení“. Zde jsou odkazy na dokumenty ve formátu PDF. Můžete si stáhnout informační leták, návod popisující nahrání hotové knihy na server a prohlédnout vzhled univerzální obálky. V levé části stránky je k dispozici odkaz zpřístupňující kontaktní formulář. Pomocí tohoto formuláře lze realizovat objednávky a vznášet veškeré dotazy.Tvorba knihy

Jedním z hlavních rozdílů mezi „knihovničkou“ a dříve představenými službami je způsob tvorby knihy v elektronické podobě. „Knihovnička“ neposkytuje svým uživatelům specializovaný software pro přípravu knihy, ale umožňuje její přípravu v libovolném programu. Upřednostňován je formát PDF, ale můžete použít také formát DOC. Jestliže nahrajete knihu na server ve formátu DOC bude provedeno její převedení do formátu PDF a kniha v tomto formátu vám bude zaslána k odsouhlasení.

Tato vlastnost služby „knihovnička“ je poměrně příjemná. Nemusíte pracovat se specializovaným programem a omezovat se na vyplňování připravených šablon. Můžete využít software na který jste zvyklí a plně uplatnit svou kreativitu. Na druhou stranu představuje tento postup určitou nevýhodu pro méně zkušené uživatele. Je nutné znát určité zásady přípravy materiálů pro tisk a nepoužívat například grafiku s nízkým rozlišením a podobně. Tuto nevýhodu lze však snadno eliminovat využitím kontaktního formuláře a vznesením dotazu o vhodnosti našich materiálů pro tisk.

Při tvorbě knihy je dobré respektovat doporučené pokyny pro autory, jež jsou uvedeny v části „Služby“. Zde jsou uvedeny informace o nejvhodnějším nastavení formátu stránek, okrajů, velikosti textu atd.. Celou knihu je dobré rozdělit do dvou souborů: zvlášť přebal a vnitřní listy.

Po ukončení veškerých prací na elektronické verzi knihy je nutné její nahrání na server. Pro tyto účely je v sekci „Ke stažení“ k dispozici podrobný návod, který popisuje způsob přenosu souborů pomocí FTP prostřednictvím prohlížeče Internet Explorer.

Cena knihy

Na stránkách „knihovničky“ je k dispozici kalkulačka, jež umožňuje snadný výpočet ceny objednaných knih.V prvním řádku cenové kalkulačky zadáváme počet knih. Zadaný počet knih se může pohybovat v intervalu od 10 do 500 kusů. Dále volíme formát (k dispozici jsou dva formáty: A4 a A5) a typ publikace (učebnice a knihy nebo reklamní materiály). Dále zadáme počet vnitřních stran, který se může pohybovat v intervalu od 8 do 450. Poslední volitelné údaje se týkají obálky. Můžeme zde nastavit barevnost (černobílá, dvoubarevná nebo plnobarevná ) a zaškrtnout možnost povrchové úpravy: lamino. Po zadání údajů dojde k automatickému výpočtu ceny za kus a celkové ceny.
 

Možnosti prodeje a další služby

S autorem, nebo majitelem autorských práv je podepsána smlouva a autor z každého komerčního využití díla získává autorský honorář. Při vydání nad 50 kusů jsou knihy nabízeny k prodeji v „Katalogu knihovničky“. Dále je možné zajištění ISBN a rozesílání do knihoven.
Začínajícím autorům je umožněno vydání díla o rozsahu 48-400 stran, ve standardizovaném designu „knihovnicka.cz“ a to již od 5 ks za zvýhodněné ceny.
Cenové porovnání se službou společnosti Blurb

Pro výpočet ceny knihy zhotovené prostřednictvím služby „knihovnička.cz“ jsem použil výše popsanou cenovou kalkulačku, do které byly zadány tato parametry:
  • počet knih: 10 kusů
  • formát: A4,
  • typ: učebnice a knihy
  • počet vnitřních stran: 40
  • obálka – barevnost: plnobarevná
  • obálka – povrchová úprava: lamino
  • výsledná cena za 1 kus knihy: 63,- Kč (včetně DPH)
  • výsledná cena celkem (za 10 kusů): 630,- Kč (včetně DPH)

Cena knihy zhotovené prostřednictvím služby „Blurb“ byla uvedena v závěrečné části předchozího článku. V tomto případě se jedná o knihu v tvrdé obálce, formátu 20,3 x 25,4 cm s rozsahem 40 stran a její cena je určena částkou cca. 770,- Kč za 1 kus.

Cena knihy zhotovené prostřednictvím služby „knihovnička.cz“ je výrazně nižší než cena obdobné knihy zhotovené prostřednictvím služby společnosti „Blurb“. Z pohledu českého uživatele to však není jediná výhoda. Podstatné je, že služba „knihovnička.cz“ je domácí službou a není nutné realizovat komplikované zásilky knih ze zámoří.

Závěr

Služby poskytované serverem „knihovnička.cz“ jsou dle mého názoru velmi zajímavé a užitečné. Kladně hodnotím možnost tvorby knihy v libovolném software a příznivé ceny. Server knihovnička je poměrně mladý, a proto lze do budoucna očekávat zvýšení uživatelského komfortu. Například prezentace knih v katalogu na mě působí poměrně strohým dojmem a uvítal bych zde alespoň náhled obálky prezentované knihy. To jsou ale drobné „dětské“ nemoci, které budou jistě časem odstraněny. Důležité je, že tato služba přináší českému uživateli praktickou možnost realizovat svou vlastní knihu prostřednictvím internetu. Jsem proto rád, že jsem vás mohl o této službě informovat, a přeji vám hodně zajímavých literárních nápadů.

Odkaz na zmiňovanou službu